Κατασκευή υπόστεγου υγρού αποχρωματισμού και βαφής αεροσκαφών στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Πραγματοποιήθηκε η οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή υπόστεγου υγρού αποχρωματισμού και βαφής αεροσκαφών στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία»

Δαπάνη: 8.660.648,94 €

Οριστική Παραλαβή : Ιανουάριος 2023.

Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Νάξου (Ν1100a)

Πραγματοποιήθηκε η οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Νάξου (Ν1100a)» της Εγνατίας Οδού Α.Ε.

Δαπάνη: 6.986.358,00 €

Οριστική Παραλαβή : Ιούνιος 2022.

Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης ΒΙΟΚΑ Παροικιάς Πάρου με σκοπό την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκτέλεση εργασιών του έργου «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης ΒΙΟΚΑ Παροικιάς Πάρου με σκοπό την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων»

Δαπάνη: 992.125,06 €

Βεβαίωση Περαίωσης : Δεκέμβριος 2021.

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκτέλεση της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Δαπάνη: 510.000,00 €

Ποσοτική, Ποιοτική και Οριστική Παραλαβή : Ιανουάριος 2020.

Ανέγερση τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και διαμόρφωση αυλείου χώρου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκτέλεση εργασιών του έργου «Ανέγερση τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και διαμόρφωση αυλείου χώρου», του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Δαπάνη: 804.604,09 €

Βεβαίωση Περαίωσης : Οκτώβριος 2018.