Ολοκλήρωση Έργου Νοέμβριος 2016

Δίκτυα Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών και Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ Δήμου Νάξου, Βεβαίωση Περαίωσης έργου.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκτέλεση εργασιών του έργου «Δίκτυα Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών και Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ Δήμου Νάξου», του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Δαπάνη: 3.553.923,48 €

Νοέμβριος 2016.

Υπογραφή Σύμβασης Αύγουστος 2016

Προμήθεια και εγκατάσταση α) ηλεκτρικών οχημάτων και β) συστήματος (αστικού εξοπλισμού) για την τροφοδοσία των οχημάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας στο ΓΠΑ στο πλαίσιο του Υποέργου [4] της Πράξης «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Δαπάνη: 153.016,00 €

Αύγουστος 2016.