Η εταιρεία ΜΤ Α.Τ.Ε. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1998 από τους ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ Ευστάθιο και ΤΣΙΟΥΦΗ Κωνσταντίνο, αμφότερους Ηλ/γους / Μηχ/γους Μηχανικούς του ΕΜΠ, ως συνέχεια της εταιρείας Ε. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ – Κ. ΤΣΙΟΥΦΗΣ Ο.Ε., η οποία υπήρχε από το 1983.

Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι:

 

Η ανάληψη και κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό πάσης φύσεως συμπεριλαμβανομένων και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της Εταιρείας σε Ειδικούς Καταλόγους.

και

 

Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα η μη οικόπεδα με σκοπό την πώληση η την εκμετάλλευση αυτών.

 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι ως εξής :

1. ΤΣΙΟΥΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός (ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

2. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

3. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ιδιωτική Υπάλληλος (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.)