Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Δήμου Λέρου

Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Μέριχα Κύθνου

Επέκταση Μονάδας Αφαλάτωσης και Ύδρευσης Μυκόνου

Κατασκευή Φίλτρων Επεξεργασίας Νερού Αυλίδος