Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Σπάρτης

Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ Δήμου Νάξου

Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νεάπολης

Αποπεράτωση Έργων Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών – Νάξου

Αποκατάσταση Καταθλιπτικού Αγωγού ΒΙΟ.ΚΑ Νάξου