Πυρόσβεση – Πυροπροστασία Αρχαιολογικού Χώρου Ολυμπίας

Βελτίωση Εγκαταστάσεων Καυσίμων Α/Δ Σούδας

Κατασκευή Κτιρίου Επικοινωνιών 116 ΠΜ στον Άραξο

Κατασκευή κτιρίου Flight Simulator της 116 ΠΜ στον Άραξο

Κατασκευή Υπόστεγου Συντήρησης Αεροσκαφών στον Άραξο