Εργασίες Διαμόρφωσης Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου

Αντιστήριξη Πρανών Οδού Ανδριανού στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Αγοράς

Διαμόρφωση Πεζοδρομίων και Οδοστρώματος οδού Περικλέους

Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Ερμούπολης – Δίκτυα Υποδομής