Επέκταση Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας

Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης

Επισκευή Σχολής Ουρσουλίνων Χώρας Νάξου

Εργασίες Εκσυγχρονισμού Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών

Συντήρηση – Ανακατασκευή Δημαρχείου Αθηνών

Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά