Ολοκλήρωση Έργου Ιανουάριος 2017

Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης 6η ΔΚ, Προσωρινή παραλαβή έργου.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκτέλεση εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης 6η ΔΚ» του Δήμου Αθηναίων.

Δαπάνη: 973.062,96 €

Ιανουάριος 2017.