Ολοκλήρωση Έργου Νοέμβριος 2016

Δίκτυα Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών και Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ Δήμου Νάξου, Βεβαίωση Περαίωσης έργου.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκτέλεση εργασιών του έργου «Δίκτυα Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών και Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ Δήμου Νάξου», του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Δαπάνη: 3.553.923,48 €

Νοέμβριος 2016.