Ανακατασκευή Καζίνο Φλώρινας – Οικοδομικές Εργασίες

Δαπάνη: 387.316,00 €

Υπογραφή 2ης Σύμβασης : Φεβρουάριος 2018.