Εκσυγχρονισμός και Επαναλειτουργία Ξενοδοχείου “ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ” – Η/Μ Εργασίες

Δαπάνη: 893.206,93 €

Υπογραφή Σύμβασης : Ιούνιος 2018.