Υπογραφή Σύμβασης Δεκέμβριος 2017

Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και Αγωγού Διάθεσης των Λυμάτων Δήμου Άνδρου

Δαπάνη: 393.475,08 €

Δεκέμβριος 2017.