Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και Αγωγού Διάθεσης των Λυμάτων Δήμου Άνδρου

Δαπάνη: 393.475,08 €

Υπογραφή Σύμβασης : Δεκέμβριος 2017.