Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας

Δαπάνη: 3.264.912,25 €

Υπογραφή Σύμβασης : Δεκέμβριος 2018.