Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Ζακύνθου (Ο.Ε.Δ.Α.) Ζακύνθου

Δαπάνη: 12.377.461,72 €

Υπογραφή Σύμβασης : Φεβρουάριος 2021.