Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού υδροδότησης Αγρινίου – αναβάθμιση συστήματος διύλισης διυλιστηρίου Σπολάιτας – προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Δαπάνη: 19.994.650,00 €

Υπογραφή Σύμβασης : Φεβρουάριος 2022.