Υπογραφή Σύμβασης Φεβρουάριος 2018

Εκσυγχρονισμός και Επαναλειτουργία Ξενοδοχείου “ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ” – Οικοδομικές Εργασίες

Δαπάνη: 1.546.330,00 €

Φεβρουάριος 2018.