Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αγρινίου

Δαπάνη: 7.282.775,49 €

Υπογραφή Σύμβασης : Ιανουάριος 2018.