Κατασκευή υπόστεγου υγρού αποχρωματισμού και βαφής αεροσκαφών στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Δαπάνη: 8.660.648,94 €

Υπογραφή Σύμβασης : Ιανουάριος 2021.