Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Σίφνου (Ν1000b)

1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Δαπάνη: 685.364,06 €

Υπογραφή Σύμβασης : Ιούλιος 2018.