Μελέτη Δρόμου προς Αμμούδι Αρκεσίνης Δ. Αμοργού

Δαπάνη: 484.791,36 €

Υπογραφή Σύμβασης : Ιούνιος 2020.