Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός ΒΙΟΚΑ Ερμούπολης Σύρου

Δαπάνη: 1.441.477,43 €

Υπογραφή Σύμβασης : Ιούνιος 2020.