Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Δαπάνη: 510.000,00 €

Υπογραφή Σύμβασης : Ιούνιος 2020.