Νέο πενταόροφο κτήριο γραφείων με πυλωτή, δυο υπόγεια, απόληξη κλιμακοστάσιου & κοπή 8 δένδρων – Α’ κατασκευαστική φάση

Δαπάνη: 2.239.301,00 €

Υπογραφή Σύμβασης : Ιούνιος 2020.