Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Εξοπλισμού Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού για την Ασφαλή Επίβλεψη και Λειτουργία του Συστήματος Υδροδότησης της Νήσου Σπετσών

Δαπάνη: 2.950.000.00 €

Υπογραφή Σύμβασης : Ιούνιος 2021.