Αποκατάσταση κτιρίου και βοηθητικών κτισμάτων της Βίλλα Ρόσσα για πολιτιστική χρήση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

Δαπάνη: 3.327.527,48 €

Υπογραφή Σύμβασης : Ιούνιος 2022.