Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση δρόμων Αγίου Αρσενίου και Βίβλου

Δαπάνη: 441.110,47 €

Υπογραφή Σύμβασης : Μάιος 2022.