Κατασκευή Συνοδών Έργων για τη Λειτουργία Μονάδων Αφαλάτωσης στη Θέση Πέπονας Παροικιάς – Πάρου

Δαπάνη: 397.559,06 €

Υπογραφή Σύμβασης : Μάρτιος 2018.