Υπογραφή Σύμβασης Μάρτιος 2018

Κατασκευή Συνοδών Έργων για τη Λειτουργία Μονάδων Αφαλάτωσης στη Θέση Πέπονας Παροικιάς – Πάρου

Δαπάνη: 397.559,06 €

Μάρτιος 2018.