Δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Δ. Γλώσσας Δήμου Σκοπέλου – Δίκτυα μεταφοράς ακαθάρτων

Δαπάνη: 712.193,26 €

Υπογραφή Σύμβασης : Μάρτιος 2021.