Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων

Δαπάνη: 2.599.825,00 €

Υπογραφή Σύμβασης : Μάρτιος 2021.