Υποδομές Ύδρευσης για την Εξασφάλιση Επαρκούς Ποσότητας και Ποιότητας Ύδατος Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Δαπάνη: 2.830.240 €

Υπογραφή Σύμβασης : Δεκέμβριος 2021.