Υπογραφή Σύμβασης Νοέμβριος 2017

Ανέγερση Τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και Διαμόρφωση Αυλείου Χώρου

Δαπάνη: 804.064,09 €

Νοέμβριος 2017.