Ανέγερση Τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και Διαμόρφωση Αυλείου Χώρου

Δαπάνη: 804.064,09 €

Υπογραφή Σύμβασης : Νοέμβριος 2017.