Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Λεωνιδίου και Έργο Διάθεσης

Δαπάνη: 2.483.417,73 €

Υπογραφή Σύμβασης : Οκτώβριος 2018.