Συντήρηση και αποκατάσταση του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Στροφάδων

Δαπάνη: 10.754.983,79 €

Υπογραφή Σύμβασης : Σεπτέμβριος 2021.