Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Νάξου (Ν1100a)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκτέλεση εργασιών του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Νάξου (Ν1100a)» της Εγνατίας Οδού Α.Ε.

Δαπάνη: 6.986.358,00 €

Προσωρινή Παραλαβή : Ιανουάριος 2018.