Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης 6η ΔΚ

Η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκτέλεση εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης 6η ΔΚ» του Δήμου Αθηναίων.

Δαπάνη: 973.062,96 €

Προσωρινή Παραλαβή : Ιανουάριος 2017.