Επέκταση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Φηρών Δήμου Θήρας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκτέλεση εργασιών του έργου «Επέκταση εγκαταστάσεων Επεξεργασίασ Λυμάτων ΕΕΛ Φηρών Δήμου Θήρας»

Δαπάνη: 3.264.912,25 €

Βεβαίωση Περαίωσης : Δεκέμβριος 2022.