Μελέτη Δρόμου Προς Αμμούδι Αρκεσίνης Δ. Αμοργού

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκτέλεση εργασιών του έργου «Μελέτη Δρόμου Προς Αμμούδι Αρκεσίνης Δ. Αμοργού»

Δαπάνη: 484.791,36 €

Βεβαίωση Περαίωσης : Δεκέμβριος 2022.