Νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας ΥΔΑΤΩΡ Α.Ε. στο 14ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης του ακινήτου που θα στεγαστούν τα νέα γραφεία, η έκθεση και η αποθήκη της εταιρείας ΥΔΑΤΩΡ Α.Ε.

Δαπάνη: — €

Ιανουάριος 2017.