Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός ΒΙΟΚΑ Ερμούπολης Σύρου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκτέλεση εργασιών του έργου «Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός ΒΙΟΚΑ Ερμούπολης Σύρου»

Δαπάνη: 1.441.477,43 €

Βεβαίωση Περαίωσης : Ιανουάριος 2022.