Κατασκευή υπόστεγου υγρού αποχρωματισμού και βαφής αεροσκαφών στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Πραγματοποιήθηκε η οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή υπόστεγου υγρού αποχρωματισμού και βαφής αεροσκαφών στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία»

Δαπάνη: 8.660.648,94 €

Οριστική Παραλαβή : Ιανουάριος 2023.