Υπολειπομενες Εργασίες  του Έργου Σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.), με το Νέο Λιμάνι Πατρών και την Ε.Ο. Πατρών – Πύργου με την Κατασκευή Παραγλαύκιων Αρτηριών και Λοιπών Εργασιών της Ε.Π.Π.

Ολοκληρώθηκε  με επιτυχία η εκτέλεση εργασιών του έργου «Υπολειπόμενες Εργασίες  του Έργου Σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.), με το Νέο Λιμάνι Πατρών και την Ε.Ο. Πατρών – Πύργου με την Κατασκευή Παραγλαύκιων Αρτηριών και Λοιπών Εργασιών της Ε.Π.Π.» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Σ.Υ

Δαπάνη: — €

Βεβαίωση Περαίωσης : Ιούλιος 2017.