Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αγρινίου

Πραγματοποιήθηκε η οριστική παραλαβή του έργου «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αγρινίου»

Δαπάνη: 8.660.648,94 €

Οριστική Παραλαβή : Ιούνιος 2022.