Βελτίωση Αγροτικής Οδού στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου

Πραγματοποιήθηκε η οριστική παραλαβή του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδού στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου», του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Δαπάνη: 151.329,57 €

Βεβαίωση Περαίωσης : Μάιος 2020.