Δίκτυα Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών και Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ Δήμου Νάξου

Η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκτέλεση εργασιών του έργου «Δίκτυα Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών και Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ Δήμου Νάξου», του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Δαπάνη: 3.553.923,48 €

Βεβαίωση Περαίωσης : Νοέμβριος 2016.