Ανέγερση τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και διαμόρφωση αυλείου χώρου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκτέλεση εργασιών του έργου «Ανέγερση τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και διαμόρφωση αυλείου χώρου», του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Δαπάνη: 804.604,09 €

Βεβαίωση Περαίωσης : Οκτώβριος 2018.