Ολοκλήρωση Έργου Ιανουάριος 2018

Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Νάξου (Ν1100a), Προσωρινή Παραλαβή έργου.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκτέλεση εργασιών του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Νάξου (Ν1100a)» της Εγνατίας Οδού Α.Ε.

Δαπάνη: 6.986.358,00 €

Ιανουάριος 2018.

Ολοκλήρωση Έργου Ιούλιος 2017

Υπολειπομενες Εργασίες  του Έργου Σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.), με το Νέο Λιμάνι Πατρών και την Ε.Ο. Πατρών – Πύργου με την Κατασκευή Παραγλαύκιων Αρτηριών και Λοιπών Εργασιών της Ε.Π.Π., Βεβαίωση Περαίωσης έργου.

Ολοκληρώθηκε  με επιτυχία η εκτέλεση εργασιών του έργου «Υπολειπόμενες Εργασίες  του Έργου Σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.), με το Νέο Λιμάνι Πατρών και την Ε.Ο. Πατρών – Πύργου με την Κατασκευή Παραγλαύκιων Αρτηριών και Λοιπών Εργασιών της Ε.Π.Π.» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Σ.Υ

Δαπάνη: — €

Ιούλιος 2017.

Ολοκλήρωση Έργου Απρίλιος 2017

Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμών Μαρμαρίου, Βεβαίωση Περαίωσης έργου.

Ολοκληρώθηκε  με επιτυχία η εκτέλεση εργασιών του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμών Μαρμαρίου» του Δήμου Καρύστου.

Δαπάνη: 910.485,35 €

Απρίλιος 2017.

Ολοκλήρωση Έργου Ιανουάριος 2017

Νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας ΥΔΑΤΩΡ Α.Ε. στο 14ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης του ακινήτου που θα στεγαστούν τα νέα γραφεία, η έκθεση και η αποθήκη της εταιρείας ΥΔΑΤΩΡ Α.Ε.

Δαπάνη: — €

Ιανουάριος 2017.

Ολοκλήρωση Έργου Ιανουάριος 2017

Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης 6η ΔΚ, Προσωρινή παραλαβή έργου.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκτέλεση εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης 6η ΔΚ» του Δήμου Αθηναίων.

Δαπάνη: 973.062,96 €

Ιανουάριος 2017.

Ολοκλήρωση Έργου Νοέμβριος 2016

Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Δήμου Λέρου, Βεβαίωση Περαίωσης έργου.

H εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκτέλεση εργασιών του έργου «Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Δήμου Λέρου» του Δήμου Λέρου.

Δαπάνη: 2.085.709,00 €

Νοέμβριος 2016.

Ολοκλήρωση Έργου Νοέμβριος 2016

Δίκτυα Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών και Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ Δήμου Νάξου, Βεβαίωση Περαίωσης έργου.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκτέλεση εργασιών του έργου «Δίκτυα Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών και Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ Δήμου Νάξου», του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Δαπάνη: 3.553.923,48 €

Νοέμβριος 2016.