Δεδομένα Έργου

Έργο: Συντήρηση – Ανακατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου Αθηνών
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τοποθεσία: Αθήνα
Δαπάνη: 2.443.664,00€ (Α’ ΦΑΣΗ) – 586.461,00€ (Β’ ΦΑΣΗ)
Χρόνος Εξέλιξης: 2003 – 2004

 

 

Περιγραφή Έργου

Συντήρηση – μερική ανακατασκευή του διατηρητέου κτιρίπου Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών. Πραγματοποιήθηκαν ειδικές εργασίες ενίσχυσης πλακών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, τσιμεντενέσεων, ορθομαρμαρώσεων, οροφογραφιών και τραβηχτών επιχρισμάτων.