Δεδομένα Έργου

Έργο: Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
Υπηρεσία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
Τοποθεσία:  Πειραιάς
Δαπάνη: 3.177.988,77 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2008 – 2011

 

 

Περιγραφή Έργου