Δεδομένα Έργου

Έργο: Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Τοποθεσία:  Κυψέλη / Αθήνα
Δαπάνη: 937.445,99€
Χρόνος Εξέλιξης: 2014 – 2016

 

 

Περιγραφή Έργου