Δεδομένα Έργου

Έργο: Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Τοποθεσία:  Κυψέλη / Αθήνα
Δαπάνη: 937.445,99€
Χρόνος Εξέλιξης: 2014 – 2016

 

 

Περιγραφή Έργου

Αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1937 και έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/81792/2115/24.10.2005 απόφαση (ΦΕΚ 1580/Β/16.11.2005).